Materieel

Alles over letselschade

Materieel

De schade die wordt geleden kan materieel of immaterieel zijn.  Materiele schade is bijvoorbeeld verlies van inkomen of vermogen, gemaakte kosten en gederfde winst. In de letselschade moet je kijken wat het verschil is tussen de situatie die is ontstaan na het ongeval of fout en de situatie die er zou zijn geweest zonder dat ongeval. Die vergelijking bepaalt eigenlijk de schade.

Daarbij moet het slachtoffer zoveel mogelijk in de positie worden gebracht die er zou zijn geweest het ongeval weggedacht.

“De schade die wordt geleden kan materieel of immaterieel zijn.”

diensten

Procederen
Soms komen partijen er niet uit om een goede schaderegeling te bereiken. Dan kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen. Bij voorkeur in een deelgeschil, omdat dat op kosten van de aansprakelijke partij is. Procederen is altijd maatwerk.

Schriftelijk of mondeling advies
Iemand die naast u staat als letselschadespecialist. Iemand die met specialistische kennis en veel (proces-) ervaring en een frisse blik naar uw zaak kijkt. Soms zien we een nieuwe verassende invalshoek, zodat we samen met een kleine stap een groot verschil kunnnen
maken. Het kan helpen als u over een goed schriftelijk advies in een dossier beschikt; ook die kosten vallen onder art. 6:96 BW. Dat maakt uw zaak sterker en uw dossier beter op orde.

Mediation
Mediation is onafhankelijke bemiddeling. Het kan een goede manier zijn om vastgelopen onderhandelingen weer in beweging te krijgen. Torque kan bij de mediation optreden en samen met u onderhandelen namens de cliënt met de tegenpartij

Scroll naar boven