expertise dossier

Verdediging met de juiste lading

expertise dossier

Slimste en snelste oplossing
Ons team heeft ruime ervaring in letselschade en het procederen op dit vakgebied. De bijzondere deskundigheid op het gebied van causaliteit, schadevergoeding en deskundigenberichten leidt sneller en slimmer tot een oplossing van een zaak.

Causaliteit
Een uitdaging bij bijna elke letselschadezaak is het rondkrijgen van het bewijs van het causale verband tussen klachten en ongeval. Bij niet objectiveerbaar letsel speelt dat in het bijzonder. Van belang is dan het verkrijgen van goede deskundigenberichten en daarna de juridische duiding van die berichten. Veelal kan daarover in een deelgeschil op kosten van de verzekeraar een uitspraak van de rechter verkregen worden.

Causaliteitsleerstukken:
• Omkeringsregel
• Proportionele aansprakelijkheid
• Kansschade
• Ruime toerekening
• Toerekening bij niet- objectiveerbaar letsel (de ‘plausibiliteitstoets’)

Wanneer gebruik je welk leerstuk?

Situatie: Johan zit met zijn vriendin Wendy in de auto en passeert op de A28 een vrachtwagen. Wendy ziet de vrachtwagen naar rechts komen en waarschuwt Johan dat hij moet uitwijken naar links. Johan wijkt uit, raakt bijna de vangrail, en raakt vervolgens de vrachtwagen en beide voertuigen komen in een slip en Wendy overlijdt door het ongeval.

Juridische uitdaging: Bewijs dat de vrachtwagen te ver naar links is gereden, over de middenstreep; dat is een verkeersovertreding en onrechtmatig. De vraag is echter of dat dan onrechtmatig was jegens Johan. Moest Johan een uitwijkmanoeuvre doen door deze verkeersovertreding? In rechte is betoogd dat de omkeringsregeling van toepassing is. De rechtbank heeft het betoog van Schultz gevolgd.
Zie ECLI:NL:RBNNE:2019:810.

Bij niet objectiveerbaar letsel is de causaliteitsdiscussie na een deskundigenbericht nog niet voorbij.
In een deelgeschil kan de rechter gevraagd worden om daarover een uitspraak te doen.
Zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RBGEL:2018:165 en in geval van niet objectiveerbare rugklachten ECLI:NL:RBLIM:2017:11913. Zie in dit verband ook Schultz, AV&S, 2016/11 en TVP 2015-2, p. 40-45.

Hoogte van de schade
Het bewijzen van de hoogte van de schade is een vak apart. Er zijn veel factoren die van invloed zijn en het een complex geheel kunnen maken. Soms is het nodig om niet juridisch te denken maar als een ondernemer.

 

Situatie: Paulo heeft een kleinschalig Italiaans restaurant. Hij is de pizza bakker en gastheer tegelijkertijd. Hij krijgt een ongeval, waardoor het pizza bakken te zwaar is geworden, maar het ‘gastheerschap’niet. Uit de stukken blijkt het verschil tussen omzetverlies voor en na ongeval minimaal. Hij zal echter personeel moeten inhuren of machines moeten aanschaffen voor het pizza bakken.

Juridische uitdaging: Verschil in omzet is niet zo groot, doordat er volautomatische pizza machines zijn aangeschaft voor meer dan 20.000 euro. Met deze investering wordt schade - aan Paulo- in de toekomst voorkomen. Deze schade is vorderbaar op grond van de schadebeperking in de zin van art. 6:96 BW.

Deskundigenbericht
Een deskundigenbericht is vaak van essentieel belang in een letselschadezaak. Een algemeen probleem is dat men graag een snelle afwikkeling wil en daardoor onvoldoende vergoeding weet te verkrijgen. We kennen in Nederland nog steeds het beginsel van volledige schadevergoeding, maar ook het uitgangspunt dat die schade wel aannemelijk gemaakt moet worden. Zonder deskundigenberichten is dat in een letselschadezaak niet mogelijk.

Scroll naar boven