kosten

kosten

Als een ander aansprakelijk is voor het ongeval, dan worden kosten van een belangenbehartiger vergoed. Net als bijvoorbeeld de kosten van een medisch adviseur of arbeidsdeskundige, geldt dat ook voor de kosten van juridische (proces) bijstand buiten rechte. Het inschakelen van een advocaat kost u dan niets. Als een ander niet aansprakelijk is voor het ongeval, en de rechthebbende heeft zelf een rechtsbijstandverzekering, dan worden de kosten van een advocaat ook vergoed (mits gedekt uiteraard).

Indien u de ander niet aansprakelijk kan stellen en geen rechtsbijstandsverzekering heeft, dan kan het voorkomen dat de juridische kosten voor uw rekening zijn. Voor aanvang van de werkzaamheden maken we dit volledig inzichtelijk zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Voor de kosten van een gerechtelijke procedure gelden aparte regels. Voor een deelgeschil gelden specifieke voorwaarden. We maken vooraf altijd heldere afspraken over kosten zodat u niet voor verassingen komt te staan.

Scroll naar boven