Immaterieel

Alles over letselschade

Immaterieel

De schade die wordt geleden kan materieel of immaterieel zijn. Immateriële schade is smartengeld. Het bedrag dat de gederfde levensvreugde moet compenseren. In Nederland zijn de toegekende bedragen daarvoor niet al te hoog. Naast of in plaats van recht op smartengeld kan recht bestaan op shockschade en/of affectieschade.

Shockschade is aan de orde als iemand door de confrontatie met de gevolgen van een ongeval door een hevige schok geestelijk letsel oploopt. Die persoon krijgt al zijn schade vergoed, als voldaan is aan de daarvoor geldende voorwaarden.

Affectieschade speelt als iemand een naaste is verloren door een ongeval of als deze zeer ernstig letsel heeft opgelopen. Er bestaat dan recht op van tevoren vastgestelde bedragen.

“De schade die wordt geleden kan materieel of immaterieel zijn.”

diensten

Procederen
Soms komen partijen er niet uit om een goede schaderegeling te bereiken. Dan kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen. Bij voorkeur in een deelgeschil, omdat dat op kosten van de aansprakelijke partij is. Procederen is altijd maatwerk.

Schriftelijk of mondeling advies
Iemand die naast u staat als letselschadespecialist. Iemand die met specialistische kennis en veel (proces-) ervaring en een frisse blik naar uw zaak kijkt. Soms zien we een nieuwe verassende invalshoek, zodat we samen met een kleine stap een groot verschil kunnnen
maken. Het kan helpen als u over een goed schriftelijk advies in een dossier beschikt; ook die kosten vallen onder art. 6:96 BW. Dat maakt uw zaak sterker en uw dossier beter op orde.

Mediation
Mediation is onafhankelijke bemiddeling. Het kan een goede manier zijn om vastgelopen onderhandelingen weer in beweging te krijgen. Torque kan bij de mediation optreden en samen met u onderhandelen namens de cliënt met de tegenpartij

Scroll naar boven