Fysiek

Alles over letselschade

Fysiek

De wet maakt onderscheid tussen lichamelijk letsel en geestelijk letsel. Zie art. 6:106 BW dat gaat over smartengeld.

Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding:

(..)

b. indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast;

Bij letselschade denken we in eerste instantie aan fysieke beschadiging en vaak is dat ook zo. Dat is een van de meest ingrijpende dingen die een mens kan overkomen. Gezondheid is immers het allerbelangrijkst. Als dat wordt aangetast zijn de gevolgen groot.

“Gezondheid is immers het allerbelangrijkst.”

diensten

Procederen
Soms komen partijen er niet uit om een goede schaderegeling te bereiken. Dan kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen. Bij voorkeur in een deelgeschil, omdat dat op kosten van de aansprakelijke partij is. Procederen is altijd maatwerk.

Schriftelijk of mondeling advies
Iemand die naast u staat als letselschadespecialist. Iemand die met specialistische kennis en veel (proces-) ervaring en een frisse blik naar uw zaak kijkt. Soms zien we een nieuwe verassende invalshoek, zodat we samen met een kleine stap een groot verschil kunnnen
maken. Het kan helpen als u over een goed schriftelijk advies in een dossier beschikt; ook die kosten vallen onder art. 6:96 BW. Dat maakt uw zaak sterker en uw dossier beter op orde.

Mediation
Mediation is onafhankelijke bemiddeling. Het kan een goede manier zijn om vastgelopen onderhandelingen weer in beweging te krijgen. Torque kan bij de mediation optreden en samen met u onderhandelen namens de cliënt met de tegenpartij

Scroll naar boven